S čím potrebujete pomôcť?

Storno zľavnenej letenky

  • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti storno zľavnenej letenky 
  • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
  • kópia dokladu o zaplatení poistenia
  • neplatnú poistenú zľavnenú letenku leteckej spoločnosti, ktorá ju vystavila alebo tlačenú verziu tejto letenky (internetová verzia)
  • pokladničný doklad o zaplatení alebo faktúru poistenej zľavnenej letenky, ak letecká spoločnosť túto letenku nepreplatí
  • originál dokladu, potvrdzujúci dôvod storna letenky Ak sa preplatí časť poistenej zľavnenej letenky výdajcom, poistený predloží
  • potvrdenie o zaplatení výšky stornopoplatku výdajcu poistenej zľavnenej letenky,
  • poistenú zľavnenú letenku (kópiu)
  • originál dokladu, potvrdzujúci dôvod storna letenky

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu