S čím potrebujete pomôcť?

Profesijná zodpovednosť za škodu (napr. poistenie zodpovednosti advokátov)

  • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
  • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
  • písomné vysvetlenie k okolnostiam vzniku škody
  • rozhodnutia príslušných súdov
  • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody

Tlačivá na stiahnutie

Názov dokumentu