Likvidátor/ka poistných udalostí - škody na zdraví z PZP a zahraničné škody

Miesto práce:
Bratislava, centrála spoločnosti

Oddelenie:
LIKVIDÁCIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

Náplň práce:
Zabezpečovanie správnej a včasnej likvidácie poistných udalostí z povinného zmluvného poistenia a zahraničných škôd
Spolupráca so zahraničnými poisťovňami (využívanie anglického jazyka na dennej báze)
Komunikácia s klientmi, so zahraničnými partnermi a zmluvnými externými spolupracovníkmi za účelom zabezpečenia všetkých potrebných podkladov k likvidácii nárokov
Spracovanie dokumentácie k poistným udalostiam v zahraničí
Poistno-právne posúdenie príčin a okolností vzniku škody
Posudzovanie nárokov klientov na náhradu škody na zdraví v zmysle platných právnych predpisov a poistnej zmluvy
Spracovanie pridelených poistných udalostí v informačnom systéme poisťovne a vedenie náležitej dokumentácie
Výpočet výšky poistného plnenia a zabezpečovanie výplaty
Príjemné, ale náročné pracovné prostredie so všetkou profesionálnou podporou
Zaujímavá práca v renomovanej a finančne silnej spoločnosti so zahraničným kapitálom
Atraktívne platové podmienky závislé od plnenia výkonnostných kritérií
Možnosť profesijného a osobnostného rastu

Požiadavky:

MS Office – mierne pokročilý
Výborná znalosť anglického jazyka je podmienkou
Každý ďalší jazyk – veľkou výhodou
Vzdelanie v oblasti zdravotníctva - veľkou výhodou
Prax v poisťovníctve – výhodou
Pružnosť v myslení a rozhodovaní (adaptabilita, flexibilita, prispôsobivosť)
Analyzovanie a riešenie problémov
Písomný prejav a komunikácia v anglickom jazyku
Presnosť, precíznosť, predstavivosť pre procesy a udalosti
Samostatné a praktické myslenie

Základná zložka mzdy:

1100,- EUR brutto (Finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: