Systémový/á administrátor/ka - aplikačný/a špecialista/ka

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
INFORMATIKA

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Správa a monitoring zverených aplikačných prostredí (monitoring, nasadzovanie nových verzií, riešenie vzniknutých problémov) – zahŕňa aj nasledovné:

správa a monitorovanie podkladových operačných systémov Windows 2016/2019,
správa a monitorovanie - MS SQL, IIS,
spracovávanie a realizácia úloh, poskytovanie technickej second-line podpory pre používateľov zverených systémov,
udržiavanie a aktualizácia technickej dokumentácie pre aplikácie,
úzka spolupráca s používateľmi a dodávateľmi aplikácií pri riešení problémov a nasadzovaní nových funkcionalít,
vykonávanie a monitorovanie základných funkcií potrebných pre efektívne zálohovanie a obnovu zverených systémov,

Správa a monitoring zverených webových serverov - zahŕňa nasledovné:

monitoring a ladenie systémov či aplikácií pre ich optimálny výkon a dostupnosť,
správa a monitorovanie podkladových operačných systémov,
správa a monitorovanie IIS webových aplikačných serverov,
nasadzovanie nových verzií programového kódu webových aplikácií do rôznych IT prostredí,
implementácia rôznych upgradov, aktualizácií a konfigurácií zverených systémov, ktoré zlepšujú ich výkonnosť a spoľahlivosť.
riešenie vzniknutých problémov v súvislosti s prevádzkou zverených systémov.
aktualizovanie konfigurácií systémov v pri zmenách firemných bezpečnostných politík či IT štandardov
udržiavanie a aktualizácia technickej dokumentácie v rámci zverených systémov,
úzka spolupráca s vývojármi webových aplikácií pri riešení problémov a nasadzovaní nových funkcionalít,
realizácia a monitorovanie základných procesov potrebných pre efektívne zálohovanie a obnovu zverených systémov

Požiadavky na kandidáta
VŠ vzdelanie min. I. stupňa
Anglický jazyk – mierne pokročilý
Microsoft Windows - Expert
ASP.NET - Základy
HTML - Základy
XML - Základy
Klient/server administrácia - Základy
Administrácia Windows serverov - Pokročilý
Microsoft SQL Server – Pokročilý
Microsoft IIS - Pokročilý

Ostatné zručnosti
Preferovaní budú kandidáti s nasledujúcimi skúsenosťami:
Základné vedomosti a skúsenosti súvisiace so správou webových aplikácií
Aspoň. 2 roky skúseností s SQL skriptovaním 
Základné znalosti princípov v oblasti správy webových služieb, PKI,
Základné znalosti čítania HTML, XML, Javascript kódu
Pokročilé znalosti o inštalácii, konfigurácii a správe Windows Server 2016/2019
Základná znalosť sieťových protokolov, princípy fungovania sietí, operačných systémov, monitoringu

Osobnostné predpoklady:
Cieľavedomosť, zodpovednosť
Spoľahlivosť a samostatnosť
Schopnosť rýchlo sa učiť
Precíznosť
Schopnosť pracovať v tíme
Flexibilita
Lojálnosť
Logické a analytické myslenie

Mzdové podmienky
1900,- EUR brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník.