Právnik/Právnička na Oddelení sťažností

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
PRÁVO

Náplň práce:
Vybavovanie a evidencia všetkých sťažností
Systematické zbieranie údajov z doručených sťažností a ich vyhodnocovanie
Spolupráca s ostatnými úsekmi a oddeleniami pri prešetrovaní podnetov
Vypracovávanie právnych stanovísk, právnych analýz alebo vyjadrení
Dôraz na dodržiavanie lehôt a stanovených povinností (legislatíva, smernice)
Právne konzultácie a usmernenia pre ostatné úseky spoločnosti
Príprava reportov a analýz pre nadriadeného, resp. vedenie spoločnosti

Požiadavky:
Skúsenosti v oblasti práva minimálne 2 roky - poisťovníctvo, bankovníctvo, finančný sektor, advokácia, štátna správa
Výborný písomný a slovný prejav
Samostatnosť a zodpovednosť
Pohotovosť vystupovania, flexibilita
Angažovaný a konštruktívny prístup k plneniu pracovných úloh a povinností
Dobré zvládanie stresových situácií

Základná zložka mzdy:
1200,- Eur brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: Dotazník