Právnik/Právnička – korporátna agenda

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
PRÁVO

Náplň práce:
Tvorba a pripomienkovanie zmluvnej agendy
Kompletizácia podkladov na stretnutia predstavenstva, dozornú radu a valné zhromaždenie poisťovne
Komunikácia s NBS – dohľad na diaľku, dohľad na mieste
Vypracovanie právnych stanovísk, právnych analýz
Právne konzultácie a usmernenia pre ostatné úseky spoločnosti
Zodpovednosť za správnu, včasnú a odbornú analýzu právnych problémov
Spravovanie a evidencia korporátnych zmien v registroch
Poskytovanie súčinnosti orgánom štátnej správy

Požiadavky:
Skúsenosti v oblasti práva minimálne 2 roky - poisťovníctvo, bankovníctvo, finančný sektor, advokácia, štátna správa
Praktická znalosť koncipovania zmlúv z oblasti obchodného, občianskeho práva a tvorby korporátnej dokumentácie obchodných spoločností
Výborný písomný a slovný prejav
Samostatnosť a zodpovednosť
Pohotovosť vystupovania, flexibilita
Angažovaný a konštruktívny prístup k plneniu pracovných úloh a povinností
Dobré zvládanie stresových situácií

Základná zložka mzdy:
1300,- Eur brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: Dotazník