Právnik/právnička - sporová agenda

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
PRÁVO

Náplň práce:
Zastupovanie spoločnosti pred súdmi – aktívne a pasívne súdne spory
Vybavovanie dohľadov na diaľku a spracovanie s tým spojených stanovísk
Poskytovanie konzultácií odborným útvarom spoločnosti
Vypracovanie právnych stanovísk podľa pokynov nadriadeného
Zodpovednosť za správnu a včasnú analýzu právnych problémov a i.

Požiadavky:
Skúsenosti v oblasti práva minimálne 2 roky - poisťovníctvo, bankovníctvo, finančný sektor, advokácia, štátna správa
Aktívna prax na súdoch
Praktická znalosť koncipovania zmlúv z oblasti obchodného, občianskeho práva a tvorby korporátnej dokumentácie obchodných spoločností
Výborný písomný a slovný prejav
Samostatnosť a zodpovednosť
Pohotovosť vystupovania, flexibilita
Angažovaný a konštruktívny prístup k plneniu pracovných úloh a povinností
Dobré zvládanie stresových situácií

Základná zložka mzdy:
1300,- Eur brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/4609588