Analytik/Analytička riadenia rizík

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ A ANALYTICKÉ POZÍCIE

Náplň práce:
Ponúkame možnosť realizovať sa v kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze rizík spoločnosti a to v spolupráci so skúsenými kolegami z risk manažmentu VIG. Nový kolega tak rýchlejšie pochopí súvislosti, denne bude používať anglický jazyk a navyše sa dozvie množstvo informácii o fungovaní významnej európskej poisťovacej skupiny.

Venovať sa budete týmto oblastiam:
•    aktívna účasť na procese vlastného posúdenia rizík spoločnosti a príprava ORSA správy – zistíte, akú má spoločnosť kondíciu nielen teraz, ale aj v budúcnosti
•    analýza rizikového profilu spoločnosti ako celku a riziká, ktorým je spoločnosť vystavená – budete analyzovať všetky kategórie možného vzniku rizík
•    sledovanie dodržiavania limitov a rizikového apetítu spoločnosti – budete vyhodnocovať, či sa dodržiavajú limity, ktoré si spoločnosť nastavila
•    úzka spolupráca najmä s úsekom aktuariátu, úsekom investmentu, ekonomickým úsekom, ale aj ďalšími odbornými útvarmi pri aktivitách súvisiacich s činnosťou úseku riadenia rizík
•    príprava dokumentácie, interných predpisov a výkazov v danej oblasti
•    návrhy zlepšení pracovných postupov vrátane kontrolných mechanizmov – to znamená, že nebudete iba analyzovať alebo vyhodnocovať, ale oceníme aj návrhy rôznych zlepšení pre spoločnosť
•    návrhy opatrení na zmierňovanie rizík

Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa - matematika, ekonomika alebo financie
AJ – stredne pokročilý (B2)
Veľmi dobrá znalosť MS Excel je nevyhnutnosťou, MS Office - pokročilý
znalosť finančnej matematiky a regulácie Solventnosť II výhodou
analytické myslenie a orientácia na termíny a detail
samostatnosť, zodpovednosť, proaktívnosť

Základná zložka mzdy:
1200,- Eur brutto 
Inzerovaná mzda je minimálne ohodnotenie pri juniorných skúsenostiach, v prípade vyššej seniority bude adekvátne navýšená.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: Dotazník