IT Risk Specialist

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
INFORMATIKA

Náplň práce:
Vedenie a vykonávanie pravidelného hodnotenie IT rizík
Analyzovanie dopadov rizík
Zavádzanie a riadenie procesov IT kontinuity, manažment havarijných a krízových plánov
Zavádzanie a udržiavanie metodiky a procesu riadenia IT rizík
Zabezpečovanie súladu lokálnych politík v oblasti riadenia IT rizík s holdingovými politikami
Zastrešenie komunikácie s holdingovým IT Risk Managementom
Spolupráca s IT Security Officerom na zvyšovaní úrovne IT bezpečnosti
Identifikácia IT bezpečnostných rizík a tvorba návrhov opatrení k zamedzeniu alebo minimalizácii bezpečnostných rizík, bezpečnostných incidentov
Monitorovanie bezpečnostných zraniteľností IS
Zabezpečenie aplikovania bezpečnostných opatrení v systémoch riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Kontaktná osoba v oblasti IT rizík pre interný a externý audit

Požiadavky:
Anglický jazyk – pokročilý (B2) - nevyhnutná podmienka
Všeobecná znalosť podnikového IT
Znalosť štandardov ISO 2700x
Znalosť rámcov, štandardov a dobrej praxe v riadení IT (ITIL, COBIT 5)
Výhodou je znalosť štandardov v oblasti riadenia rizika (ISO 3100x, NIST SP 800x, COSO, BSI-Standard 200-4 a pod.)
Schopnosť jasne a stručne formulovať požiadavky a efektívne komunikovať
Analytické zručnosti
Proaktívny prístup k riešeniu úloh a zadaní
Zodpovednosť, spoľahlivosť

Základná zložka mzdy:
1500,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: Dotazník