Špecialista účtovného reportingu

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
INÉ

Hľadáme odborníka pre reporting v oblasti účtovníctva, ktorý myslí v súvislostiach, nebojí sa hľadať a presadzovať nové riešenia. Vítaná je schopnosť nahliadať do dát s otvorenou mysľou a vôľou zefektívňovať procesy pre vykazované ukazovatele. Ponúkame možnosť realizovať sa v nasledovnej agende:

•    Príprava výkazov pre interné účely spoločnosti a pre externé prostredie
•    Analýzy a vyhodnocovanie vývoja, navrhovanie optimalizácií
•    Reporting pre materskú spoločnosť
•    Procesná podpora účtovnej závierky
•    Spracovanie príslušnej metodiky a dokumentácie
•    Realizácia kontrolných procesov
•    Participácia na zavádzaní IFRS 17 a nastavovanie s tým súvisiacich procesov
•    Spolupráca s vecne príslušnými úsekmi

Požiadavky :
VŠ vzdelanie – ekonomické
Anglický jazyk – pokročilý
MS Office - pokročilý
SAP – výhodou
Vyžaduje sa prax na podobnej pozícii a v oblasti poisťovníctva
Schopnosť flexibilne reagovať, samostatnosť, aktívny prístup k práci
Schopnosť pracovať v dynamicky sa meniacom pracovnom prostredí
Tendencia k neustálemu zlepšovaniu profesionality a osobnostného rastu

Základná zložka mzdy:
1400 EUR/mesiac brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: Dotazník