Špecialista oddelenia kontroly

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
INÉ

Náplň práce:
Aktívne vyhľadávanie, zber a analyzovanie podozrivých transakcií a skutočností v činnostiach poisťovne zamerané na odhaľovanie podvodov (napr. pri likvidácii poistných udalostí).
Preverovanie a vyšetrovanie indikovaných podozrivých skutočností a transakcií.
Zdokumentovanie a zabezpečenie evidencie k preverovaným podozreniam a podvodom.
Účasť na projektoch zameraných na prevenciu a proaktívnu detekciu podvodov v poisťovni.
Navrhovanie odporúčaní a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v konkrétnych prípadoch a monitoring ich plnenia.
Komunikácia, spolupráca a zastupovanie spoločnosti v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v rozsahu poskytnutého splnomocnenia.

Požiadavky :
Stredoškolské vzdelanie 
MS Office – pokročilý 
Znalosť angličtiny alebo nemčiny výhodou
Prax v poisťovníctve na podobnej pracovnej pozícii resp. likvidácii poistných udalostí z poistenia majetku min. 2 roky
Znalosť procesov a produktov v poisťovníctve
Bezúhonnosť
Silné analytické zručnosti, zmysel pre detail
Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
Schopnosť pracovať samostatne a zároveň byť tímový hráč
Schopnosť efektívne plánovať, organizovať a riadiť činnosti spojené s vyhľadávaním a šetrením podozrivých prípadov
Schopnosť efektívne vyhodnotiť zistené podozrivé skutočnosti, určovať a zrealizovať ďalšie kroky potrebné pre ich došetrenie

Základná zložka mzdy:
1200,- EUR brutto 
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/4326423/web