Interný audítor

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ A ANALYTICKÉ POZÍCIE

Náplň práce:
Výkon interných auditov v zmysle schváleného plánu auditov
Preverovanie, analyzovanie a hodnotenie fungovania vnútorných procesov, primeranosti a účinnosti kontrolného systému
Analýzy dát a podkladov
Posudzovanie súladu s internými predpismi a legislatívnymi požiadavkami
Hodnotenie identifikovaných nedostatkov a rizík
Navrhovanie odporúčaní a opatrení k zisteným nedostatkom ako aj na zlepšovanie procesných činností
Participácia na spracovaní auditných správ a dokumentovaní audítorskej činnosti
Monitoring stavu realizácie odporúčaní a opatrení
Reporting podľa požiadaviek

Požiadavky :
Vysokoškolské vzdelanie v odbore ekonomika alebo právo alebo štatistika 
Microsoft Office – pokročilý
SQL – znalosť vyhodou 
Silné analytické zručnosti
Výborné komunikačné a argumentačné schopnosti
Zmysel pre detail
Schopnosť pracovať samostatne a zároveň byť tímový hráč
Prax v oblasti interného alebo externého auditu - výhodou
Znalosť procesov a produktov v poisťovníctve alebo bankovníctve - výhodou
Prax v oblasti účtovníctva, financií alebo daní - výhodou
Znalosť angličtiny a/alebo nemčiny na pokročilej úrovni - výhodou
Bezúhonnosť


Základná zložka mzdy:
1 200,- EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta


V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: https://www.profesia.sk/mark/4348120/web