Aktuár/aktuárka IFRS 17 - neživotné poistenie

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ A ANALYTICKÉ POZÍCIE

Náplň práce:
Náš tím aktuárov dopĺňame o novú posilu, ktorá sa bude zameriavať najmä na túto agendu:

spracovanie informácií z kmeňa zmlúv neživotného poistenia a prípravu podkladov na analýzy pre vedenie spoločnosti
spracovanie dát a prípravu predpokladov pre poistno-matematické modely v neživotnom poistení
aktualizovanie poistno-matematických modelov (používame interný model pre neživotné poistenie)
vyhodnocovanie vhodnosti použitej metodológie, modelov a predpokladov pri výpočte technických rezerv

Nakoľko bude súčasťou agendy aj participácia na implementácii IFRS 17 v poisťovni, poskytujeme možnosť vzdelávať sa a odborne napredovať v tejto sfére a aj v mnohých iných oblastiach. Dostanete príležitosť realizovať sa aj v týchto témach:

projektové úlohy súvisiace s implementáciou IFRS 17
komunikácia a spolupráca s ostatnými členmi projektového tímu
realizácia vlastných návrhov
optimalizácia zaužívaných procesov a postupov

Požiadavky :
úspešne ukončené vysokoškolské štúdium - preferujeme zameranie na aktuárstvo, matematiku a/alebo štatistiku
aktívna znalosť anglického jazyka je dôležitá
veľmi dobrá znalosť MS Excel
odolnosť voči závierkovému stresu a zvládanie tlaku súvisiaceho s plnením termínov
silná motivácia ďalšieho rastu v poistnej matematike
schopnosť byť aktívnym tímovým hráčom

Základná zložka mzdy:
2000 Eur brutto (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplnte prosím nasledovný dotazník: Dotazník