ESG špecialista/tka

Miesto práce:
Bratislava

Oddelenie:
INÉ

Náplň práce:
•    koordinácia implementácie ESG a udržateľnosti v rôznych oblastiach pôsobenia spoločnosti
•    spolupráca s materskou spoločnosťou Vienna Insurance Group a lokálnymi odbornými útvarmi na implementácii strategických aktivít v oblasti ESG a udržateľnosti
•    participácia na stretnutiach, webových seminároch a konferenciách súvisiacich s udržateľnosťou
•    sledovanie a spolupráca pri implementovaní legislatívy súvisiacej s ESG a udržateľnosťou (Sustainable Finance Disclosure Regulation, EU Taxonomy, Solvency II, IDD, Non-Financial Reporting Directive, Corporate Sustainability Reporting Directive)
•    spolupráca na príprave metodík pre ESG a produkty
•    aktívna práca s dátami v oblasti ESG, príprava reportov
•    spolupráca pri realizácii projektov v spolupráci s inými oddeleniami a úsekmi (investment, produktové tímy, obchod, marketing a i.)

Požiadavky:
•    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho alebo ekonomického zamerania
•    prax min. 3 roky vo finančnom sektore
•    znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
•    znalosť práce s MS Office (Word, PowerPoint, Excel - pokročilý) 
•    znalosť ESG legislatívy – veľkou výhodou
•    prax v ESG tematike – veľkou výhodou
•    prax s riadením projektov
•    analytické myslenie
•    prezentačné a komunikačné zručnosti na vysokej úrovni
•    aktívny a inovatívny prístup
•    vodičský preukaz sk. B

Základná zložka mzdy:
1800,- Eur brutto (finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný Dotazník