Compliance špecialista – právnik

Miesto práce:
Bratislava - centrála spoločnosti

Oddelenie:
PRÁVO

Náplň práce:
• sledovanie legislatívy a informovanie o zmenách v legislatíve SR alebo EU, dotýkajúcej sa poisťovníctva
• tvorba a pripomienkovanie návrhov interných právnych predpisov a posudzovanie ich súladu s legislatívou SR a EU, ako aj internými predpismi
• riadenie procesu implementácie princípov materskej spoločnosti
• poradenstvo pri zavádzaní nových produktov, vrátane pripomienkovania všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a osobitných poistných podmienok
• spolupráca pri aktualizácii a realizácii programu činnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
• posudzovanie hlásení o neobvyklých obchodných operáciách, ich evidencia a odosielanie spravodajskej jednotke finančnej polície
• poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov a kontrola ich dodržiavania, vrátane povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov
• spolupráca s odd. kontroly pri preverovaní protispoločenskej činnosti
• dohľad nad plnením regulatórnych požiadaviek
• poskytovanie poradenstva, interného vzdelávania a tréningov v oblasti compliance

Požiadavky:
VŠ vzdelanie – právnické
anglický jazyk – stredne pokročilý (B2), nemecký jazyk - výhodou
MS Office – pokročilý
minimálne 2 roky praxe v oblasti Compliance, AML, GDPR, vo finančnej sfére
schopnosť prichádzať s praktickými riešeniami,
analytické myslenie,
precíznosť a zodpovednosť
tímový duch

Základná zložka mzdy:
1500 EUR brutto
Finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu, vyplňte prosím nasledovný dotazník: Dotazník