Poisťovňa Slovenskej sporiteľne sa od 1. apríla 2018 stane súčasťou poisťovne KOOPERATIVA

27.10.2017

Slovenská životná bankopoisťovňa Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group (PSLSP) sa za podmienky súhlasu lokálnych úradov spojí k 1. aprílu 2018 so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group.

Jedným zo strategických cieľov Vienna Insurance Group (VIG) v rámci programu „Agenda 2020“ je rozvoj oblasti bankopoistenia. „Za týmto účelom sme na jar 2017 založili projektový tím, ktorý sa zaoberá optimalizáciou produktov, predajom a výnosovými položkami. Výrazne sa pritom sústredíme na posilnenie neživotného a zdravotného poistenia, kde vidíme veľký potenciál. Prepočty týkajúce sa Slovenska ukázali, že najväčší osoh pre klientov, banku a poisťovňu docielime spojením zdrojov a kompetencií oboch spoločností. Fakt, že KOOPERATIVA je držiteľom licencie kompozitnej poisťovne, je okrem plánovaného posilnenia neživotného segmentu ďalším dôvodom pre spojenie pod hlavičkou KOOPERATIVA“, vysvetľuje Prof. Elisabeth Stadler, predsedníčka predstavenstva Vienna Insurance Group.
„Sme presvedčení, že spolu vytvoríme silnú, stabilnú spoločnosť s vedúcim postavením na slovenskom poistnom trhu. Zo spojenia budú však profitovať nielen obchodní partneri, ale najmä klienti, a to komfortným prístupom k širokému portfóliu produktov a služieb, či už prostredníctvom kamenných pobočiek banky a poisťovne alebo prostredníctvom online riešení. Klientom najväčšej slovenskej banky Slovenskej sporiteľne, ktorá je dcérskou spoločnosťou Erste Group, budeme aj naďalej ponúkať špeciálne produkty na mieru a rozširovať rozsah produktov aj v neživotnom poistení,“ doplnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Ing. Vladimír Bakeš.

Zmeny na TOP manažérskych pozíciách vo VIG na Slovensku

V súvislosti s plánovanými zmenami a cieľmi v rámci koncernu VIG na Slovensku rozšíri KOOPERATIVA predstavenstvo o novú pozíciu. Vo funkcii člena predstavenstva preberá od 1. novembra 2017 zodpovednosť za kooperáciu so Slovenskou sporiteľňou Dr. Franz Kosyna, ktorý pôsobí v koncerne Vienna Insurance Group od roku 1983. Počnúc rokom 1999 do roku 2005 pôsobil vo vedení poisťovne KOOPERATIVA ako člen predstavenstva a neskôr ako podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa. S účinnosťou od 16.10.2017 nastala zmena aj vo vedení Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a.s.. Člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa poisťovne KOOPERATIVA Kurt Ebner prevzal funkciu predsedu predstavenstva v Poisťovne Slovenskej sporiteľne, a.s., pričom aj naďalej bude zastrešovať zverené rezorty v KOOPERATIVE.

VIG jasným lídrom trhu

Vienna Insurance Group začala v roku 1990 vo vtedajšom Československu založením Kooperativy úspešnú expanziu do regiónu strednej a východnej Európy. Slovensko bolo už v roku 2003 dejiskom rozbehu bankopoistenia s kooperačným partnerom Erste Group. Okrem poisťovne KOOPERATIVA a Poisťovne Slovenskej sporiteľne je VIG na Slovensku zastúpená aj spoločnosťou Komunálna poisťovňa. S trhovým podielom prevyšujúcim 33 percent je VIG jasným lídrom slovenského trhu. Za prvý polrok 2017 získali tri spoločnosti VIG poistné s približným objemom 399 mil. eur a vytvorili zisk vo výške okolo 26 mil. eur. Ukazovateľ combined ratio dosiahol vynikajúcich 95,2 percenta.