Škody spôsobené výdatnými dažďami dosiahli 234 TISÍC EUR

08.06.2018

Klienti poisťovne KOOPERATIVA nahlásili zatiaľ spolu 93 škôd. Poisťovňa začína s odškodňovaním

Stredajšie výdatné dažde, ktoré na západnom Slovensku a prevažne v Bratislave spôsobili škody nemalému počtu klientov poisťovne KOOPERATIVA, presiahli už 234 tisíc eur. Najviac hlásení sa týkalo zatopenia a poškodenia zaparkovaných vozidiel či garáží a pivníc.

„Do dnešného obeda sme zaznamenali 93 hlásení škodových udalostí v celkovej hodnote približne 234 tisíc eur,“ uviedla Silvia Nosková-Illášová, PR manažérska poisťovne KOOPERATIVA a dodáva: „Škodových udalostí na automobiloch evidujeme zatiaľ 23 v celkovej hodnote takmer 29 tisíc eur, ďalších 70 hlásení sa týkalo majetku s výškou škody presahujúcou 204 tisíc eur. Najviac poškodených klientov je z Bratislavy či Dunajskej Stredy.“

Poistení klienti by mali v prvom rade predísť zväčšovaniu rozsahu škody a pred odstraňovaním následkov urobiť fotodokumentáciu poškodeného majetku. Ihneď ako je to možné, je potrebné kontaktovať poisťovňu a škodu nahlásiť. Naši klienti majú možnosť hlásiť škody 24 hodín denne prostredníctvom online formulára na www.koop.sk/nahlasit-skodu.

„Zorientovať sa v zložitej situácii nielen našim klientom pomôže aj aplikácia KOOPERATIVA Help,“ dodáva Silvia Nosková Illášová. Aplikácia KOOPERATIVA Help je bezplatná a vedie používateľa krok za krokom podľa jednotlivých situácií tak, aby nezabudol na žiaden dôležitý krok.