KOOPERATIVA v súvislosti s COVID-19 už vyplatila viac ako 2 milióny eur zo životného poistenia

01.03.2021

Počet poistných udalostí zo životného poistenia od začiatku roka prudko rastie. Len za prvé dva mesiace tohto roka vyplatila poisťovňa KOOPERATIVA v súvislosti s COVID-19 viac ako 1,5 milióna eur.

Od marca minulého roka ukončila poisťovňa KOOPERATIVA stovky poistných udalostí spojených s COVID–19 a vyplatila viac ako 2 milióny eur. Pre rýchlejšiu komunikáciu s klientami spustila na svojej webovej stránke aj online chat. Kým nastupujúca pandémia v jarných mesiacoch roka 2020 sa dotkla klientov iba okrajovo, koniec roka so silnejúcou druhou vlnou sa podpísal pod zvýšený počet poistných udalostí zo  životného poistenia výraznejšie. V minulom roku vyplatila poisťovňa KOOPERATIVA v súvislosti s COVID-19 finančné prostriedky vo výške viac ako 660 tisíc eur, z toho takmer 450 tisíc eur v mesiaci december. Rastúci trend pokračoval aj začiatkom tohto roka. Už počas januára a februára sa suma vyplatená v rámci životného poistenia v porovnaní s celým rokom 2020 viac ako zdvojnásobila a presiahla 1,51 milióna eur.

Väčšina poistných plnení bola vyplatená z dôvodu úmrtia, avšak poisťovni narastá aj počet poistných plnení z pripoistenia pre prípad dočasnej práceneschopnosti a z dôvodu hospitalizácie. Vyplácanie poistných plnení v prípade úmrtia vybavuje poisťovňa prioritne, po doručení všetkých dokladov finančné prostriedky vypláca do 24 hodín.  

„Udalosti uplynulých mesiacov zintenzívnili našu komunikáciu s klientmi. Aj cez nich sme pociťovali vážnosť situácie, v ktorej sa spoločne nachádzame. Práve teraz sa naplno prejavuje dôležitosť myslieť na budúcnosť a pripraviť sa na ňu. Situácia potvrdzuje, že dokážeme pomôcť a byť oporou aj v týchto náročných časoch“, hovorí Ing. Vladimír Bakeš, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Možnosť pripoistiť si riziká pre prípad náhleho ochorenia či hospitalizácie je súčasťou viacerých produktov životného poistenia a plne sa vzťahuje sa aj na vírusové ochorenie COVID-19. V prípade zhoršenej finančnej situácie z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pomáhajú pripoistenia vykryť výpadok príjmu a sú častokrát významným zdrojom na zabezpečenie chodu domácnosti.