Týždeň s vedou zažije vďaka podpore Nadácie Kooperativa 42 detí z celého Slovenska

18.07.2022

Celkovo dvanásť vedeckých pracovísk Slovenskej akadémie vied (SAV) sa zapojí do intenzívneho vedeckého týždňa s názvom Letná škola mladých vedcov. Už po 3-krát priblíži deťom vo veku od 11 do 15 rokov vedu ako súčasť nášho každodenného života  zrozumiteľným a pútavým spôsobom.

Letná škola mladých vedcov, ktorá sa uskutoční od 18. – 22. 7. 2022, je projektom SAV a občianskeho združenia All4Science. Vznikol so zámerom poukázať na dôležitosť vedy, pochopenie jej zákonitostí v bežnom živote, ako aj priblíženie vedy ako významného zdroja pokroku. Určený je pre deti na druhom stupni základných škôl so vzťahom k prírodným vedám a vedomosťami z danej oblasti. Zapojiť sa doň mohli vyplnením formulára s návrhom vlastného projektu, ktorému by sa chceli počas vedeckého týždňa venovať. Účastníkov následne vyberali zástupcovia SAV.

Vzdelávanie detí a mladých ľudí je jednou z nosných oblastí podpory Nadácie Kooperativa. Prehlbovaniu ich vedomostí, vytváraniu bezpečného a inšpiratívneho prostredia, ale aj rozvoju ich sociálnych zručnosti sa venuje už niekoľko rokov. Pre blízkosť tém sa v tomto roku po prvýkrát stane partnerom projektu.

„Zvedavosť je deťom veľmi prirodzená a sme radi, že ju môžeme spoločne rozvíjať. Veda nám zjednodušuje a skvalitňuje život, je všade tam, kde sa veci posúvajú vpred. Projekty ako je Letná škola mladých vedcov si zaslúžia pozornosť nielen preto, že vytvárajú deťom priestor na zažitie vedy na vlastnej koži, ale zároveň poukazuje to, že práca vedcov je zaujímavá a mimoriadne dôležitá pre nás všetkých“, upresňuje Vladimír Bakeš, predseda správnej rady Nadácie Kooperativa.

Počas piatich dní budú deti rozdelené do malých skupín podľa charakteru projektu, na ktorom sa rozhodli pracovať. V priestoroch jednotlivých ústavov SAV pod vedením vedcov si napr. vyskúšajú prácu so sociálnym robotom, vyberú sa do vnútra ľudskej bunky, alebo sa pozrú na využitie polymérov, ktoré sa skrývajú v odpadkovom koši. Vedecký týždeň deti zakončia verejnou prezentáciou výsledkov svojej práce pred ostatnými účastníkmi letnej školy a rodinnými príslušníkmi. Viac informácií nájdete na https://www.all4science.sk/letna-skola-mladych-vedcov-2022