Súhlas s elektronickou komunikáciou

Spolu za zelenší život

Komunikujte s nami elektronicky a ekologicky. Prostredníctvom e-mailu alebo SMS (elektronicky) budeme zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poistných zmlúv alebo poistných udalostí. Zasielaný dokument je zabezpečený heslom. Elektronicky posielame napríklad dokumenty: poistka (potvrdenie o poistení), predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, výzvy, oznámenia a pod. Výnimku tvorí korešpondencia, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.

Chcem nastaviť elektronickú komunikáciu

Prostredníctvom elektronickej komunikácie pomáhame aj našim mestám
Za každý udelený súhlas s elektronickou komunikáciou v období február – máj 2022 sme venovali 0,20 Eur občianskemu združeniu Živica na realizáciu Eko projektu Zelený sad. V projekte sa zameriavame na staré a krajové odrody ovocných stromov, ktoré z krajiny miznú a sú stále vzácnejšie. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysadiť ovocný sad vo verejnom priestranstve mesta alebo obce, aby sme tieto odrody zachovali pre budúce generácie. Súčasťou projektu budú okrem vysadených stromov aj náučné tabule informujúce o význame starých odrôd ovocných stromov z hľadiska biodiverzity a adaptácie na klimatickú zmenu. Ďalšie informácie o eko projekte Zelený sad nájdete tu.

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: