Súhlas s elektronickou komunikáciou

Komunikujte s nami elektronicky a ekologicky. Prostredníctvom e-mailu alebo SMS (elektronicky) budeme zasielať korešpondenciu týkajúcu sa poistných zmlúv alebo poistných udalostí. Zasielaný dokument je zabezpečený heslom. Elektronicky posielame napríklad dokumenty: poistka (potvrdenie o poistení), predpis na úhradu poistného, oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, výzvy, oznámenia a pod. Výnimku tvorí korešpondencia, ktorej zaslanie je v zmysle platných právnych predpisov potrebné vykonať poštovým doručovateľom.

Nastaviť elektronickú komunikáciu

Súťaž o e-bike s elektronickou komunikáciou od 20.9. do 12.12.

Trvanie súťaže je od 20. septembra do 12. decembra 2021 a žrebujeme 3x. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v dňoch:
20.10. za súťažné obdobie od 20.9. do 17.10.
18.11. za súťažné obdobie od 18.10. do 14.11.
15.12. za súťažné obdobie od 15.11. do 12.12.

Víťazi

Za súťažné obdobie od 15.11. do 12.12.2021 bola vyžrebovaná Elena L., Malé Chyndice.

Za súťažné obdobie od 18.10. do 14.11.2021 bola vyžrebovaná Zuzana V., Slovenský Grob.

Za súťažné obdobie od 20.9. do 17.10.2021 bol vyžrebovaný František G., Veľký Lapáš

Gratulujeme!

Celé znenie štatútu súťaže je k nahliadnutiu tu.

Udelený súhlas s elektronickou formou komunikácie môže poistník kedykoľvek odvolať: