Obmedzenie online služieb

Ospravedlňujeme sa za nedostupnosť online služieb

Z dôvodu technickej údržby budú obmedzené niektoré online služby, hlavne Klientsky portál a online nahlasovanie škôd. Odporúčame pre nahlásenie škodovej udalosti využiť telefonickú linku +421 2 5729 9999 - centrálny dispečing škôd. Obmedzenie bude od piatku 5.8.2022 od 16,00 až do nedele do 23,59 hod.