Informácie o fondoch

Vývoj fondov


Podkladové aktívum k Byty Invest, ISIN: SK3110000559

kurz: cena neznáma

Poisťovňa KOOPERATIVA v spolupráci s európskou bankou Société Générale ponúkla v roku 2007, prostredníctvom limitovanej série tohto produktu, jedinečné podmienky zhodnocovania voľných finančných prostriedkov. Indexované investičné životné poistenie garantuje minimálny výnos počas doby poistenia, pričom jeho maximálna výška nie je obmedzená.

Vývoj hodnoty fondu už nie je aktualizovaný. Produkt a podkladové aktívum boli ukončené k 5.12.2017.

Jedná sa o indexové investičné životné poistenie, ktoré je naviazané na podkladové aktívum vo forme štruktúrovaného dlhopisu. Obidva investičné produkty vyvinula Kooperativa v spolupráci s renomovanou európskou finančnou skupinou Erste.

Výnos produktu závisí od vývoja dvoch indexov:

1. Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index
2. S&P GSCI Energy ER

Emitent – Erste Bank AG, garantuje ku dňu splatnosti podkladového aktíva zhodnotenie minimálne o 51 % voči nominálnej hodnote podkladového aktíva (zo dňa 1.12.2008). Maximálna cena dlhopisu pri splatnosti je dvojnásobok jeho nominálnej hodnoty. V deň splatnosti sa berie do úvahy priemerný vývoj, čím sa eliminujú krátkodobé negatívne výkyvy.

Partner Erste Bank Group

Erste Bank Group s viac ako 52 500 zamestnancami poskytuje svoje služby viac ako 16 miliónom klientov vo viac ako 2 800 pobočkách v ôsmich krajinách, čím sa radí k popredným poskytovateľom finančných služieb v krajinách strednej a východnej Európy. Na Slovensku pôsobí skupina prostredníctvom Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností.

INDEX-Fix 150 1.10.2008

INDEX-Fix 150 1.12.2008

názov fondu: NOVAGR 5 07/27/21, ISIN: SK4120011933

kurz: cena neznáma

 

sHigh-Fix 16

ISIN: AT0000A043X4

sHigh-Fix 20

ISIN: AT0000A04405

sHigh-Fix 24

ISIN: AT0000A04439

sHigh-Fix 29

ISIN: AT0000A04462

sHigh-Fix 35

ISIN: AT0000A06Q56