Asistenčná služba

Asistenčné služby pre vaše bývanie

Benefit získate v poistení bývania
Bezstarostný domov

Zobraziť služby dostupné v poistení:

Asistenčná služba

Technická havária

V prípade, že u vás doma dôjde k technickej havárii, poskytneme vám nasledujúce služby:

 • Príjazd servisu na miesto havárie,
 • vykonanie prác vedúcich k odstráneniu príčiny havárie, uvedenie technického zariadenia do pôvodného stavu a úhradu nákladov na tieto práce a materiál v dohodnutom finančnom limite.

Práce, ktorých poskytnutie alebo organizácia sú predmetom technickej havárie, zahŕňajú tieto činnosti/profesie: inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, kominár, opravár klimatizácií a kanalizácií.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Zablokovanie dverí pri strate alebo zalomení kľúča

Zabuchnuté dvere vedia poriadne znepríjemniť deň. Či už ste sa vymkli, stratili kľúč, zlomili ho v zámku alebo sa dvere zablokovali z iného dôvodu, neprepadajte panike. Zabezpečíme vám:

 • Príjazd zámočníka na miesto,
 • vykonanie prác potrebných na otvorenie vchodových dverí a na zaistenie funkčnosti ich odomykania a zamykania, vrátane prípadnej výmeny zámku a úhradu nákladov na tieto práce do výšky príslušného limitu plnenia.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Neobývateľnosť nehnuteľnosti v dôsledku technickej alebo živelnej havárie

V prípade, že sa váš domov stane v dôsledku technickej alebo živelnej havárie neobývateľný, poskytneme alebo zorganizujeme:

 • Krátkodobé náhradné ubytovanie pre oprávnené osoby (napr. hotel),
 • prepravu oprávnených osôb do miesta náhradného ubytovania a návrat oprávnených osôb do bytu asistovanej domácnosti,
 • uskladnenie mobiliára a prevoz mobiliára z bytu asistovanej domácnosti do určeného skladu,
 • upratovacie práce pre zaistenie dočasného užívania bytu,
 • stráženie nezabezpečeného bytu proti vstupu cudzích osôb, až 3 dni nasledujúce po sebe,
 • odstránenie a odvoz sutiny z bytu po poistnej udalosti,
 • vyčistenie a vysušenie bytu po poistnej udalosti.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Výskyt nežiadúceho hmyzu, hlodavcov a pod.

V prípade, že sa v byte či v jeho tesnej blízkosti vyskytne nežiadúci hmyz alebo hlodavce, zorganizujeme práce vedúce k ich odstráneniu.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Cykloasistencia v poistení bývania

Sme tu pre vás v prípade nehody, poruchy, defektu alebo krádeže bicykla aj pri najčastejších cyklistických zraneniach a úrazoch.

Cykloasistencia vám pomôže, ak dôjde k nehode, poruche, defektu alebo ku krádeži:

 • Zabezpečíme prepravu vás aj vášho bicykla z miesta zásahu a uhradíme náklady spojené s prepravou,
 • odvezieme vás domov, do ubytovacieho zariadenia, k odparkovanému autu alebo k najbližšiemu cykloservisu.

Ak dôjde počas jazdy na bicykli k úrazu alebo iným zdravotným komplikáciám, ktoré vám budú brániť v pokračovaní jazdy, zorganizujeme vašu prepravu (samozrejme aj s bicyklom).

Službu môžete mať v poistení:

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám