,,Len aby sa niečo nepokazilo”. Ale veď nech. S Murphyho zákonmi sa bojovať nedá. To, čo sa však dá, je vybaviť si u nás poistenie finančnej zodpovednosti.

Uvidíte, ako ľahko sa vám bude potom pracovať.

Najpredávanejšie poistenia

  • Poistenie zodpovednosti

    Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

    Aj pracovný život niekedy prináša škodové udalosti. Poistite sa ako zamestnanec alebo ako zamestnávateľ poistite zamestnancov.

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám