Predstavenie poistenia

Auto rozbité na totálku alebo ukradnuté? Rozhodne nepoteší, ale kryjeme vás. Poskytneme vám financie na nové. Napriek tomu, že hodnota auta prvé roky výrazne klesá, s poistením GAP získate späť celú pôvodnú hodnotu vozidla aj niekoľko rokov od podpisu zmluvy. S nami bude vaše auto pripravené aj na ten najhorší scenár.

Výhody produktu:

  • Uhradíme rozdiel poistného plnenia medzi skutočnou cenou vozidla, ktorú malo vozidlo pred vznikom totálnej škody a poistným plnením z havarijného poistenia,
  • uhradíme vám aj spoluúčasť z dojednaného havarijného poistenia, ak je to dohodnuté v poistnej zmluve,
  • výška poistnej sumy poistenia finančnej straty GAP až do výšky 150 000 EUR.

Poistenie GAP si môžete zriadiť ako rozšírenie havarijného poistenia Auto komplet alebo ako pripoistenie komplexného poistenia auta AutoMat.

Máte záujem?

Benefity poistenia

Čo vám dá poistenie finančnej straty GAP

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základ poistenia

  • Finančná strata v dôsledku odcudzenia (krádeže, lúpeže) vozidla
  • Finančná strata v dôsledku totálneho zničenia vozidla (pri havárii)
  • Finančná strata v dôsledku totálneho zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti.

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám

Dokumenty na stiahnutie

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám