• Špeciálne poistenie pre staršie vozidlá

 • Hodnota vozidla nezávislá od značky a veku

 • Oprava auta v servise podľa vlastného výberu

Predstavenie poistenia

Staré auto je ako starý domáci miláčik. Dlhé roky verne slúži a robí spoločnosť na cestách. Nenechajte ho len tak napospas osudu. U nás si môžete poistiť aj staršie auto pred nečakanými situáciami spojenými s haváriou, poškodením alebo stretom so zverou.


Výhody produktu: 

 • Je určené pre vozidlá staršie ako 5 rokov (osobné a dodávkové vozidlá do 3,5 tony),
 • poistnú sumu si klient stanoví sám podľa hodnoty vozidla v čase dojednania poistenia nezávisle od značky vozidla z dvoch možností – 15-tisíc alebo 20-tisíc EUR,
 • poškodené vozidlo nemusí byť opravované v autorizovaných servisoch,
 • klientovi vyplatíme škodu a následne si nechá auto opraviť v autoservise podľa vlastného výberu,
 • platí na území SR alebo rozšírené krytie v okolitých štátoch (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko).

Máte záujem?

Benefity poistenia

Čo vám dá poistenie MINI KASKO

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základ poistenia

 • Havária
 • Zrážka so zvieraťom
 • Škoda spôsobená hlodavcami
 • Sklo, vrátane čelného skla
 • Vandalizmus
 • Živel - záplava, krupobitie, víchrica a iné
 • Krádež celého vozidla - (variant MINI KASKO PLUS)

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Často kladené otázky

Havarijné poistenie ojazdených áut MINI KASKO

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pri hlásení škodovej udalosti budete potrebovať nasledovné údaje, prosím, pripravte si ich:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • technický preukaz - EČV, VIN kód /číslo karosérie/, továrenská značka, typ, farba, rok výroby
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku).
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa /IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody
Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?
 • vyplnený záznam o dopravnej nehode, ak škoda vznikla stretom vozidiel (kópia alebo sken)
 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
 • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)
 • faktúra, resp. žiadosť o výplatu rozpočtom (originál alebo sken)
 • vyplnené a podpísané tlačivo podľa toho, z ktorého poistenia si škodu uplatňujete - Oznámenie o škodovej udalosti z havarijného poistenia 

Doklady môžete doručiť:

 • vo forme príloh formulára pri hlásení škody online
 • e-mailom na adresu likvidaciaNP@koop.sk
 • odovzdanie technikovi pri obhliadke vozidla, resp. partnerskému servisu
 • doručenie poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Ako nahlásiť krádež vozidla?
 • Elektronicky cez online formulár
 • Prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA. Stiahnite si aplikáciu IOSANDROID
 • Osobne na pobočke poisťovne
 • Telefonicky na čísle +421 2 5729 9983, ak sa krádež vozidla stala v zahraničí

Po nahlásení škodovej udalosti či už elektronicky alebo telefonicky, je potrebné zaslať originály nasledovných dokumentov doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava:

 • vyplnené tlačivo Hlásenie škodovej udalosti na motorovom vozidle a Dotazník pri odcudzení motorového vozidla
 • osvedčenie o evidencii motorového vozidla (veľký technický preukaz)
 • STK, EK
 • protokol z polície
 • nadobúdacie faktúry od vozidla
 • servisný zošit
 • všetky kľúče od motorového vozidla, ovládače a kľúče od zabezpečovacích zariadení

Po doručení vyššie uvedených dokladov, Vás prosíme, aby ste postupovali podľa ďalších pokynov pracovníkov poisťovne.

Pre vyriešenie poistnej udalosti krádež motorového vozidla je nevyhnutné doručiť do poisťovne Uznesenie o ukončení, resp. prerušení šetrenia z polície a následné vyznačenie blokácie, prípadne vyradenia MV do technického preukazu.

Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám