• Optimálne balíky pre vaše podnikanie

 • Poistenie vecí aj vo voľnom priestranstve a mimo miesta poistenia

 • Spoluúčasti podľa výberu

Predstavenie poistenia

Stroje nakúpené, zamestnanci vybavení a firma sa pekne rozbieha. Čo nám to ešte chýba? Aha! No predsa dobré poistenie. Vložili ste do toho toľko práce, tak prečo to nechať len tak napospas nepredvídateľným okolnostiam? Urobte si jednu poistku na všetko, čo sa týka vášho firemného majetku, a máte po probléme.

Výhody produktu: 

 • Na základe našich skúseností sme pre vás pripravili optimálne balíky s komplexnou ochranou vášho podnikania.
 • Rýchlo a jednoducho si poistíte predvolené predmety na základe vami zadaných údajov vo vašom podnikaní.
 • Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť všetky predmety, ktoré je možné na poistnom trhu poistiť, a tým zabezpečiť ochranu celého svojho podnikateľského majetku.
 • Môžete si vybrať spoluúčasť, pričom si vyššou spoluúčasťou znižujete výšku ročného poistenia.

Máte záujem?

Benefity

Čo obsahuje poistenie Podnikateľ?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie hnuteľných vecí

Voliteľné pripoistenia

 • Zodpovednosť za škodu
 • Lom stroja
 • Preprava zásielky
 • Prerušenie prevádzky
 • a ďalšie
BALÍKY POISTENIA

Poistenie nehnuteľnosti

Naša ponuka balíkov

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Poistné rizikáPRIMAOPTIMUM
Združený živel 100 % 100 %
Atmosférické zrážky 500 EUR 1 000 EUR
Odcudzenie 100 % 100 %
Vandalizmus 2 000 EUR 3 000 EUR
Poškodenie skla - 1 000 EUR
Sprejerstvo - 1 000 EUR
Spätné vystúpenie vody - 1 500 EUR
Búrlivý vietor - 100 %
Poistné náklady
Havária rozvodov - 300 EUR
Únik vody - 50 EUR
Náklady na odvrátenie PU max. do PS 10 % nad PS
Odpratávacie náklady max. do PS 10 % nad PS
BALÍKY POISTENIA

Poistenie hnuteľných vecí

Naša ponuka balíkov

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Poistné rizikáPRIMAOPTIMUM
Združený živel 100 % 100 %
Atmosférické zrážky 500 EUR 1 000 EUR
Odcudzenie 100 % 100 %
Vandalizmus 2 000 EUR 3 000 EUR
Poškodenie skla - 1 000 EUR
Sprejerstvo - 1 000 EUR
Spätné vystúpenie vody - 1 500 EUR
Búrlivý vietor - 100 %
Peňažný posol - lúpež - 1 500 EUR
Poistné náklady
Únik vody - 50 EUR
Náklady na odvrátenie PU max. do PS 10 % nad PS
Odpratávacie náklady max. do PS 10 % nad PS
Predmet poistenia
Cennosti - 5 %, max. 3 000 EUR
Veci zvláštnej hodnoty, písomnosti - 2 000 EUR
Prenosná elektronika - 2 000 EUR
Veci umiestené na voľnom priestranstve - 20 %, max. 10 000 EUR
Veci mimo miesta poistenia - 20 %, max. 10 000 EUR

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Poistenie podnikania Podnikateľ

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pripravte si nasledovné údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • kontakty na prípadných svedkov
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Po nahlásení škody Vás bude do 24 hodín kontaktovať náš technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Pri obhliadke dostanete zložku spisu, ktorý obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní Vášho nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne. Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom oznámenia (nájdete vo vnútri spisu), ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, odovzdajte osobne spolu so spisom na najbližšej pobočke našej poisťovne, alebo ho zašlite doporučenou poštou na adresu vyznačenú na prednej strane spisu.

Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?
 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku
 • ak škoda vznikla na majetku Vašej firmy – vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody – majetkové poistenie firmy
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra)

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY
 • odovzdaním technikovi pri obhliadke
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavte jednoducho online.

Poistenie podnikania (zodpovednosť v podnikaní)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

 • tlačivo Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu – vyplní poistený
 • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený
 • zmluva o dielo, objednávka činnosti
 • nadobúdacie doklady od poškodených vecí
 • doklad o oprave
 • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody
Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 06. 2022-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám