Preprava zásielky

Popis pripoistenia

Poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata prepravovanej zásielky následkom živelnej udalosti, havárie alebo odcudzenia.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k hnuteľným veciam.