Profil spoločnosti

KOOPERATIVA poisťovňa

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group. V roku 2018 poisťovňa KOOPERATIVA úspešne zavŕšila proces integrácie so životnou bankopoisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurace Group (PSLSP). Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31. 12. 2020 úroveň 29,9 %.

Obchodná sieť spoločnosti v súčasnosti pozostáva zo 7 konvenčných agentúr, 42 kancelárií, 72 obchodných miest. Do obchodnej siete patrí aj špecializovaná agentúra pre spoluprácu s maklérskymi spoločnosťami.

Predstavenstvo

Ing. Vladimír Bakeš
Ing. Vladimír Bakeš, PhD.,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Vladimír Bakeš
Dr. Franz Kosyna,
podpredseda predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa
Ing. Vladimír Bakeš
Mgr. Zdeno Gossányi,
člen predstavenstva
Ing. Vladimír Bakeš
Ing. Viera Kubašová,
členka predstavenstva
Ing. Vladimír Bakeš
Mag. iur. Patrick Skyba,
člen predstavenstva
Ing. Vladimír Bakeš
Mgr. Blanka Hatalová,
členka predstavenstva

Dozorná rada

Dr. Peter Thirring
predseda
Hartwig Löger
podpredseda
Mag. Harald Josef Londer
člen
Mag. Christian Brandstetter
člen
Mgr. Ing. Zdeněk Románek, MBA
člen
Ing. František Vizváry
člen
Mag. Dr. Claudia Ungar - Huber
členka
Dipl. Ing. Doris Wendler
členka
Ing. Peter Kuzma
člen
Mgr. Miroslav Račko
člen
p. Mária Šujanská
členka
Mgr. Darina Bednáriková
členka