• Horská záchranná služba

 • Cykloasistencia

 • Pripoistenie rizikových športov

Predstavenie poistenia

Cestovať bez poistenia je asi také bezpečné, ako ísť do hôr v sandáloch. Či už ste náruživý športovec alebo turista, vždy je dobré mať k týmto záľubám pribalené aj vhodné poistenie. S nami máte istotu aj pri rizikových športoch, aj v prípade zásahu horskej záchrannej služby. A opravu bicykla istí naša Cykloasistencia.

Výhody produktu: 

 • možnosť samostatného poistenia nákladov Horskej záchrannej služby,
 • možnosť pripoistenia rizikových športov, ktoré sú v bežnom cestovnom poistení vylúčené,
 • atraktívne pripoistenie Cykloasistencia,
 • možnosť jednorazového alebo ročného poistenia,
 • zľava pre deti a študentov do 26 rokov.
Benefity

Čo obsahuje poistenie Objavuj Slovensko?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Krytie výjazdu horskej služby

Voliteľné pripoistenia

 • Rizikové športy
 • Cykloasistencia
 • Storno zájazdu
 • a ďalšie
BALÍKY POISTENIA

Naša ponuka balíkov

vyskladajte si poistenie, ktoré vám vyhovuje

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Výber poisteniaPrimaOptimumExcelent
Horská záchranná služba 25 000 € 20 000 € 30 000 €
Trvalé následky úrazu - 14 000 € 20 000 €
Smrť následkom úrazu - 7 000 € 10 000 €
Batožina celkom - 700 € 1 000 €
1 vec - 200 € 300 €
Zodpovednosť za škodu - 80 000 € 100 000 €

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

Často kladené otázky

Cestovné poistenie Objavuj Slovensko

Najčastejšie otázky a odpovede

Tuzemské cestovné poistenie - ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky - Horská záchranná služba

Telefonicky - Asistenčná služba cykloasistencie

Pre využitie cykloasistencie v poistení Objavuj Slovensko si asistenčnú službu a konkrétnu pomoc vyžiadať telefonicky +421 268 20 20 60

Hlásenie škody do poisťovne po návrate z dovolenky:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Horská záchranná služba

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Následne nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady potrebné pre posúdenie nároku na vyplatenie poistného plnenia. Poistiteľ poskytuje plnenie priamo Horskej záchrannej službe.

Úraz na dovolenke

Ako nahlásiť škodu a požadované doklady:

 • písomne alebo cez online formulár na tlačive Oznámenie o úraze
 • v oznámení uveďte čísla všetkých zmlúv pre prípad úrazu uzavretých s poisťovňou KOOPERATIVA
 • príslušnú časť tlačiva vyplní poistený, v mene maloletého poisteného oznámenie vyplňuje jeho zákonný zástupca
 • doložte všetky lekárske správy z celého priebehu liečby úrazu (fotokópie)
 • policajná správa v prípade, že úraz prešetrovala polícia (fotokópia)
 • záznam z pracovného úrazu v prípade, že išlo o úraz pracovný (fotokópia)

Tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“, ktorým si klient uplatňuje nárok na poistné plnenie, musí byť podpísané a zároveň priložiť kópiu občianskeho preukazu toho, kto tlačivo vyplnil a podpísal.

Krádež batožiny

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • potvrdenie o krádeži od ubytovacieho zariadenia potvrdzujúce prekonanie prekážky (prípadne iného zariadenia, ktoré zodpovedá za vašu batožinu)
 • policajná správa potvrdzujúca prekonanie prekážky vo veci krádeže
 • nadobúdacie doklady odcudzených vecí
Zodpovednosť za škodu

Nahláste škodu online alebo na tlačive, ktoré pošlete emailom na cestovnepoistenie@koop.sk.
K hláseniu priložte doklady:

 • kópia poistnej zmluvy, kópia kartičky cestovného poistenia
 • kópia dokladu o zaplatení poistenia
 • vyhlásenie o prebratí zodpovednosti za spôsobenú škodu
 • vyhlásenie poškodeného
 • originál dokladu o zaplatení za náhradu poškodenej veci (musí ísť o faktúru za konkrétnu náhradnú vec)
 • fotodokumentácia poškodenej veci

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 06. 2024-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám