Predstavenie poistenia

Na zodpovednom prístupe k prírode záleží viac, ako kedykoľvek predtým. Najdôležitejšia je prevencia, no nehody sa môžu stať aj tým najopatrnejším. Či už je to škoda s dopadom na životné prostredie, majetok alebo zdravie fyzických osôb, nenechajte jej následky dopadnúť na vaše plecia a vašu firmu poistite.

Výhody produktu: 

 • Zodpovednosť za environmentálnu škodu - škoda na vode, na pôde, škoda na chránených druhoch rastlín a živočíchov,
 • krytie škody spôsobenej postupným znečistením,
 • možnosť pripoistenia dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku,
 • možnosť rozšírenia územnej platnosti.

Máte záujem?

Benefity

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Zodpovednosť za environmentálnu škodu

Voliteľné pripoistenia

 • Škoda na prenajatých nehnuteľnostiach
 • Škoda na cudzích veciach prenajatých, požičaných, užívaných
 • Pripoistenie dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku
 • viac informácií

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu Enviro max

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky nahlásite každú škodovú udalosť za účelom zabezpečenia obhliadky poškodenej veci.

Škodové udalosti, kde nie je potrebná obhliadka: 

 • finančné škody (škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, daňových poradcov)
 • škody na zdraví (napr. úrazy žiakov)

môžete nahlásiť online alebo Písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Environmentálna škoda – Enviromax (zodpovednosť za enviro škodu)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX
 • doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody
Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
07. 01. 2022-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám