Pripoistenie dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku

Popis pripoistenia

Predĺžte si lehotu na uplatnenie nároku o 2 až 34 mesiacov.