• Benefity aj pre vás a vaše vozidlo

 • Asistenčné služby

 • Poistenie bez spoluúčasti

Predstavenie poistenia

To, že musíte mať zo zákona uzavreté poistenie auta ešte neznamená, že nemôže byť dobré. Spojte povinné s užitočným a poistite si svojho štvorkolesového miláčika u nás.

Výhody produktu: 

Krytia nad rámec zákonných povinností vo forme verejných prísľubov:

 • Poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla (do 1 500 EUR / sedadlo),
 • poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti (do 3 000 EUR),
 • poistenie batožiny (do 200 EUR),
 • poistenie stretu so zverou (do 250 EUR).
Je nesmierne dôležité, aby sa mohol klient spoľahnúť na silu poisťovne, že za neho uhradí aj škody v zahraničí. Cena za poistenie je prijateľná vzhľadom k vysokému riziku a rozsiahlemu krytiu až do 5 miliónov EUR. Mnoho klientov je tiež prekvapených, že poistenie PZP je bez spoluúčasti a nemusia dodatočne nič doplácať poškodenému.
Monika Weisová

Monika Weisová

poisťovací poradca
Benefity poistenia

Čo obsahuje PZP?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Povinné zmluvné poistenie

Bezplatné služby

 • Pomoc pri strate kľúčov
 • Defekt
 • Zámena paliva
 • a ďalšie
BALÍKY POISTENIA

Vyberte si výšku krytia vášho PZP

Tabuľku posúvaj posunom do strán
PartnerEuropartner
Náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení do 5 240 000 EUR do 5 240 000 EUR
Náhrada vecných škôd a ušlého zisku do 1 050 000 EUR do 2 050 000 EUR

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
SLUŽBY V CENE

Doplnkové služby

Služby, ktoré máte od nás v každom balíku

Vyberte službu

Odťah / Oprava / Úschova

Pokazené auto? Kryjeme vás v každej situácii, či už je to:

 • Oprava na mieste,
 • odťah do najbližšej opravovne,
 • úschova nepojazdného vozidla a odťah na miesto bydliska.
Často kladené otázky

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Najčastejšie otázky a odpovede

Čo kryje povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie kryje zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobíte. Ponúkame 2 druhy s rozličným krytím.

Variant poistenia PARTNER

 • Škoda do 5 240 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní
 • škoda do 1 050 000 EUR za škodu na majetku a ušlého zisku.

Variant poistenia EUROPARTNER

 • Škoda do 5 240 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní
 • škoda do 2 050 000 EUR za škodu na majetku a ušlého zisku.
Biela karta alebo zelená karta. Ktorú potrebujem k poisteniu PZP?

Biela a zelená karta sa už nevydáva. Karty sú už spojené a doklad o poistení PZP je jeden spoločný. Ako potvrdenie o PZP sa vydáva Medzinárodná automobilová poisťovacia karta

V minulosti bola biela karta určená ako potvrdenie o PZP na Slovensku a zelená karta bola nutná v zahraničí. Dnes obe karty nahradila jedna karta, ktorou sa preukazujete doma aj v zahraničí.  

Tento doklad o PZP potrebujete mať fyzicky pri sebe. Ak ju dostanete v elektronickej podobe e-mailom, je potrebné si ju vytlačiť. Pre uľahčenie tlače je karta biela a tlačí sa na jednej strane.  

Správa o nehode - potrebujem ju mať v aute?

Správu o nehode (alebo nazývané aj Záznam o nehode) je potrebné mať vo vozidle pre prípad nehody. Správa slúži na spísanie nehody pre poisťovňu a musí byť podpísaná obidvoma účastníkmi nehody.

Správu vám poskytne vaša poisťovňa, ale dá sa stiahnuť aj z webu. Netreba ju meniť ani pri zmene poistky, ak máte tlačivo s logom inej poisťovne. A nemajte obavu ani pri nehode s cudzincom. Môžete si záznamy navzájom vymeniť, lebo tlačivo je medzinárodne platné, len je v inom jazyku. 

Ako nahlásiť škodovú udalosť, ak som škodca?

Poistený je povinný písomne oznámiť poistiteľovi vznik ŠU do 15 dní po jej vzniku, ak škoda vznikla na území SR a do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR.

K vyplnenému tlačivu „PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným“ je potrebné doručiť tieto dokumenty:

 • veľký technický preukaz (kópia alebo sken)
 • vodičský preukaz vodiča (kópia alebo sken)
 • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky (kópia alebo sken)

Vyplnené hlásenie a požadované dokumenty je možné zaslať:

 • elektronicky cez online formulár,
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie KOOPERATIVA, stiahnite si aplikáciu IOS / ANDROID,
 • doručením tlačiva PZP oznámenie ŠU poisteným na adresu spoločnosti, osobne na pobočku alebo e-mailom na likvidaciaNP@koop.sk
Ako nahlásiť škodovú udalosť, ak som poškodený vašim poistníkom?

Pri hlásení škodovej udalosti budete potrebovať nasledovné údaje, prosím, pripravte si ich:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite
 • technický preukaz - EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku).
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa /IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
Poistné podmienky
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2010-
01. 01. 2023-
01. 09. 2009-
08. 12. 2022-
01. 12. 2023-
01. 07. 2024-
01. 07. 2024-
01. 07. 2024-
01. 07. 2024-
01. 07. 2024-
01. 01. 2024-
01. 01. 2024-
01. 01. 2024-
01. 01. 2024-
01. 01. 2024-
01. 05. 2023-
01. 07. 2023-
01. 07. 2023-
01. 07. 2023-
01. 07. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
01. 01. 2023-
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám