Predstavenie poistenia

Nič nevie dovolenku pokaziť viac, ako keď dva dni pred odchodom zistíte, že nemáte  s kým vycestovať, pretože vaša cestovka sa rozhodla ukončiť podnikanie. Málokto to vie, ale aj cestovné kancelárie potrebujú dobré poistenie. A ak je tá vaša poistená u nás, tak ste v dobrých rukách.

Cestovné kancelárie poistené pre prípad úpadku k 1. 1. 2024

Cestovná kanceláriaIČOPlatnosť poistenia do:
SAFIR tours, s.r.o.
54 834 091
01.02.2024
CA UNITRAVEL, s.r.o.
36 770 108
06.02.2024
CK BCA s.r.o.
51 235 561
29.03.2024
DMC Slovakia and beyond s.r.o.
47 343 494
01.05.2024
Monika Pavláková EURO-CRV
43 871 682
07.06.2024
CK eridar, s.r.o.
52 014 410
01.07.2024
Le trip, s.r.o.
47 491 418
08.09.2024
Cesty za poznaním, cestovná kancelária
47 609 745
27.10.2024
CK Tramtária, s.r.o.
46 914 625
01.11.2024
FANY STORE, s.r.o.
47 006 145
06.11.2024
CK PIEŠŤANY-TOUR, s.r.o.
46 963 626
28.11.2024
M.S.T.T., s.r.o. travel and trading agency
17 309 859
01.12.2024
Cassofin a.s.
00 188 867
03.01.2025


Ako nahlásiť škodovú udalosť, nájdete v časti Často kladené otázky.

Máte záujem?

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Cestovné kancelárie poistené pre prípad úpadku

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Písomne v cestovnej kancelárii a následne na určenom tlačive na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Uplatniť náhradu škody u cestovnej kancelárie

Prioritne ide o vzťah klienta cestovnej kancelárie a cestovnej kancelárie samotnej, preto si poškodený klient primárne uplatňuje škodu u cestovnej kancelárie. Môžete tak urobiť prostredníctvom tlačiva Žiadosť o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii alebo spísať ako doporučený list.

Tlačivo je potrebné zaslať doporučene na adresu cestovnej kancelárie.


Uplatniť škodu v poisťovni

Doklady potrebné k uplatneniu škody v poisťovni:

  • Tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody z insolventnosti cestovnej kancelárie,
  • kópia Zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretú s poistenou cestovnou kanceláriou,
  • kópia dokladov o úhrade celého zájazdu, prípadne zaplatenej zálohy,
  • kópia Žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii,
  • kópia podacieho lístka o zaslaní žiadosti o nárok na náhradu škody voči cestovnej kancelárii.

Dokumenty na stiahnutie

Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 07. 2022-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám