Pobočky a servisy

 

Vážení klienti, spoločnosť KOOPERATIVA umožní vstup do všetkých svojich prevádzok skupine ZÁKLAD, t.j. všetkým osobám, teda aj osobám iným ako osobám v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 alebo osobám plne očkovaným. V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR vás upozorňujeme, že pri návšteve je vašou povinnosťou:
  • vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami a to respirátorom FFP2 alebo obdobným prostriedkom,
  • použiť dezinfekciu / jednorazové rukavice,
  • dodržiavať odstup od ostatných osôb min. dva metre,
  • dodržiavať obmedzený počet klientov, ak je to nevyhnutné, ich presný počet je uvedený na ozname pred vstupom do pobočky,
  • v okresoch zaradených v 2. stupni ohrozenia (bordová) je v čase pondelok a piatok v čase 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba pre osoby nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutým osobám a ich sprievodu, na základe preukazu ŤZP,
  • zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach prevádzky.

Podrobnejšie informácie sú vyvesené na oznamoch pred pobočkou. Ďakujeme za pochopenie.