• Poistenie individuálne alebo skupinovo cez zamestnávateľa

 • Pripoistenie služobného vozidla

 • Finančná ochrana pre prípad spôsobenia škody

Predstavenie poistenia

Stres z toho, že niečo rozbijete? Nemajte na pleciach zbytočné starosti. Tento typ poistenia vás odbremení od zodpovednosti za škodu a vy sa tak budete môcť plne sústrediť na prácu.

Výhody produktu: 

 • Finančná ochrana pre prípad spôsobenia škody pri výkone povolania,
 • poistenie pre všetky povolania (okrem príslušníkov hasičského a záchranného zboru),
 • rovnaké podmienky aj pre štátnych zamestnancov,
 • možnosť dojednať pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa,
 • poistenie si môže zriadiť zamestnanec sám alebo ho zriadi zamestnávateľ pre zamestnancov skupinovo.

Máte záujem?

Benefity

Čo obsahuje toto poistenie?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Voliteľné pripoistenia

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

S pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Telefonicky nahlásite každú škodovú udalosť za účelom zabezpečenia obhliadky poškodenej veci.

Škodové udalosti, kde nie je potrebná obhliadka: 

 • finančné škody (škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, daňových poradcov)
 • škody na zdraví (napr. úrazy žiakov)

môžete nahlásiť online alebo Písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava

Výkon povolania (zodpovednosť zamestnanca)

Doklady potrebné k riešeniu škody z poistenia zodpovednosti

 • tlačivo Oznámenie škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti za škodu z výkonu povolania - vyplní poistený
 • tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody poškodeným voči poistenému – vyplní poškodený zamestnávateľ, čím si uplatní nárok na náhradu škody voči zamestnancovi)
 • pracovná zmluva
 • zápis zo škodovej komisie
 • faktúra – vyčíslenie vzniknutej škody
 • nadobúdacie doklady od poškodených a znehodnotených vecí
 • potvrdenie o priemernom zárobku
 • a iné doklady v závislosti od jednotlivých okolností vzniku škody
Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám