Prepravované veci

Popis pripoistenia

Pripoistenie škody na prepravovaných veciach pri dopravnej nehode s vozidlom zamestnávateľa.