• Storno ubytovania aj cez Booking

 • Refundácia v prípade zrušenia letu

 • Dopravná asistencia

Predstavenie poistenia

Marco Polo raz povedal: „Ak nie je možný návrat, treba ísť vpred.“ To ale nemal naše cestovné poistenie, s ktorým sú návraty jednoduchšie aj v nepriaznivých podmienkach. Či už by uviazol na letisku, mal úraz alebo by ho zastihla iná neočakávaná udalosť, naše cestovné poistenie by ho udržalo nad vodou.

Výhody produktu: 

 • Poistenie liečebných nákladov a úrazov na cestách s dostatočne vysokým krytím pre rôzne neočakávané udalosti,
 • poistenie právnej ochrany, batožiny či zodpovednosti,
 • dopravná a COVID asistencia,
 • zabezpečenie refundácie v prípade zrušenia/meškania letu, ak na ňu máte právo,
 • pripoistenie storna zájazdu - aj ubytovacie služby cez rezervačný portál Booking,
 • ďalšie pripoistenia, napríklad nepojazdného vozidla či rizikových športov.
Klientov sa vždy pýtam, aké majú plány a ako do zahraničia cestujú. Nie preto, že by som bola príliš zvedavá, ale preto, že tak viem lepšie poradiť poistenie vhodné pre ich cesty. Mnohí klienti zase oceňujú možnosť rýchleho online poistenia. Vyberie si určite každý – za mňa je úplná topka variant Excelent.
Janka Gužíková

Janka Gužíková

poisťovací poradca
Benefity poistenia

Čo obsahuje poistenie Marco Polo?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základné služby

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Bezplatné služby

 • Asistenčná služba v zahraničí
 • Dopravná asistencia
 • Technická asistencia v balíku Excelent
 • Krytie COVID-19
 • viac informácií

Voliteľné pripoistenia

 • Rizikové športy
 • Storno zájazdu
 • Nepojazdné vozidlo - oprava vozidla na mieste alebo odtiahnutie
 • Manuálna práca
 • a ďalšie
BALÍKY POISTENIA

Prehľad balíkov a krytí

Vyberte si balík, ktorý sa hodí k vašej ceste

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Výber poisteniaPrimaOptimumExcelent
LIEČEBNÉ NÁKLADY (vrátane repatriácie) 100 000 EUR 200 000 EUR 300 000 EUR
Akútne zubné ošetrenie 150 EUR/1 zub, max. 2 zuby 200 EUR/1 zub, max. 2 zuby 250 EUR/1 zub, max. 2 zuby
Náhradné dioptrické okuliare 150 EUR 200 EUR 250 EUR
Náklady záchrannej služby 20 000 EUR 20 000 EUR 20 000 EUR
Repatriácia telesných pozostatkov 10 000 EUR 10 000 EUR 10 000 EUR
Náklady v prípade teroristického útoku 30 000 EUR 40 000 EUR 50 000 EUR
Návšteva chorého (náklady na ubytovanie) 50 EUR/noc, max 4 noci + cestovné náklady 80 EUR/noc, max 4 noci + cestovné náklady 100 EUR/noc, max 4 noci + cestovné náklady
Preprava dieťaťa/detí do 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného 1 000 EUR 1 500 EUR 2 000 EUR
Predĺženie pobytu (po hospitalizácii) 50 EUR/noc, max 4 noci 80 EUR/noc, max 4 noci 100 EUR/noc, max 4 noci
Predčasný návrat organizácia a cestovné náklady do 300 EUR/osoba, 1 200 EUR rodina organizácia a cestovné náklady do 500 EUR/osoba, 2 000 EUR rodina organizácia a cestovné náklady do 700 EUR/osoba, 2 800 EUR rodina
Zastúpenie pri služobnej ceste - 1 000 EUR 1 000 EUR
POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY 12 000 EUR 12 000 EUR 12 000 EUR
- v tom kaucia 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR
OSTATNÉ SLUŽBY
Dopravná asistencia
Nepravidelnosť v doprave
Refundácia v prípade zrušenia letu
Covid asistencia
Sprostredkovanie finančnej pomoci bez limitu bez limitu bez limitu
Zmeškanie odjazdu - -
Technická asistencia (iba na území SR)
Zorganizovanie technickej služby - - skutočné náklady
Odstránenie príčiny havárie - - skutočné náklady 100 EUR
POISTENIE ÚRAZU
Trvalé následky úrazu - 10 000 EUR 20 000 EUR
Smrť následkom úrazu - 5 000 EUR 10 000 EUR
POISTENIE BATOŽINY
Poistenie batožiny - 1 000 EUR 1 500 EUR
Veci osobnej spotreby - zničenie, poškodenie, strata - 200 EUR/1 vec 200 EUR/1 vec
Osobné doklady - strata, odcudzenie - 350 EUR 350 EUR
Odcudzenie, krádež, lúpež batožiny - 350 EUR 350 EUR
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Zodpovednosť za škodu - zdravie, smrť - - 150 000 EUR
Zodpovednosť za škodu - poškodenie, zničenie alebo strata veci - - 250 EUR/1 vec

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

s pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

SLUŽBY V CENE

Doplnkové služby

Služby, ktoré máte od nás v každom balíku

Vyberte službu

Asistenčná služba v zahraničí

Sme tu pre vás aj v zahraničí. S touto službou vám budeme asistovať pri situáciách, ako sú:

 • Sprostredkovanie služieb lekára a prijatia do zdravotníckeho zariadenia,
 • organizácia spopolnenia poisteného v štáte, kde poistený zomrel, alebo repatriácia,
 • úhrada nákladov poisťovňou na nevyhnutné telefonické hovory súvisiace s poistnou udalosťou,
 • informácia v prípade náhlej choroby alebo úrazu poisteného, jeho zdravotného stavu a postupe liečby v zahraničí osobe, ktorú určil poistený,
 • odborná pomoc poistenému pri získavaní náhradných cestovných dokladov v prípade straty alebo odcudzenia,
 • preplatenie primeraných nákladov na dopravu poisteného z miesta pobytu v zahraničí do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu a späť s cieľom obstarať náhradné cestovné doklady a tiež náklady na vystavenie nových cestovných dokladov.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Cestovné poistenie MARCO POLO

Najčastejšie otázky a odpovede

Môžem sa poistiť cestou do zahraničia?

Rozumieme, že pred cestou toho máte veľa, poistiť sa však potrebujete ešte pred cestou. Poistenie platí najskôr 3 hodiny od uzatvorenia a zaplatenia poistenia. Pri ceste do zahraničia sa musí poistená osoba nachádzať na území SR. Najrýchlejšie si poistenie dojednáte online.

Aký je rozdiel medzi ročným poistením a poistením na celý rok v poistení Marco polo?

Ak cestujete opakovane do zahraničia a nechcete stále myslieť na poistenie, uzatvorte si ROČNÉ poistenie, ktoré platí jeden rok (365/366 dní). V tomto poistení môžete cestovať opakovane a často, no jedna cesta môže byť najdlhšia maximálne 40 / 60 / 90 dní podľa dohodnutého balíka. Navyše v ročnom poistení ste automaticky poistený na celý svet. 

Ak potrebujete poistenie pre celý rok neobmedzene na celé obdobie, tak si vyberte poistenie na dobu 365 dní. 

Uzatvorte si správne poistenie online alebo osobne u poradcu.

Mám predložiť potvrdenie o poistení "CONFIRMATION OF INSURANCE". Čo to je a kde ho dostanem?

CONFIRMATION OF INSURANCE je potvrdenie o cestovnom poistení v angličtine. Potvrdzuje informácie o poistení liečebných nákladov, o poistení ochorenia Covid-19, o poistení zodpovednosti za škodu podľa dojednaného balíka a pripoistení v poistnej zmluve. Potvrdenie si nemusíte špeciálne žiadať, bude automaticky poskytnuté k poistnej zmluve uzatvorenej osobne na pobočke alebo online.

Zahraničné cestovné poistenie - ako nahlásiť škodovú udalosť?

1)    V prípade ohrozenia života volajte bezodkladne záchranné zložky krajiny, v ktorej sa nachádzate.

2)    Kontaktujte našu asistenčnú linku +421 268 20 20 60 vždy pred využitím lekárskej služby v zahraničí:

 • dohodneme sa na ďalšom postupe,
 • odporučíme vám zdravotné zariadenie,
 • poradíme vám v núdzovej situácii.

       V ostatných prípadoch je potrebné kontaktovať asistenčnú linku najneskôr do 24 hodín od udalosti.

3)    Nahláste škodovú udalosť po návrate na Slovensko:

  • najneskôr do 30 dní od návratu na Slovensko,
  • nahláste škodu online 
  • alebo si stiahnite a vyplňte tlačivo podľa vašej udalosti a pošlite ho spolu s dokumentáciou (bločky, faktúry, fotografie, kópie zdravotných správ, policajná správa...) e-mailom na cestovnepoistenie@koop.sk alebo poštou na adresu:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava


Musím si sám uhradiť náklady na ošetrenie v zahraničí?

Pred využitím lekárskej služby v zahraničí kontaktujte našu asistenčnú linku +421 268 20 20 60.

Asistenčnú službu môže kontaktovať aj iná osoba v prípade, že vy sami toho nie ste zo zdravotných dôvodov schopný.

V takom prípade poisťovňa garantuje preplatenie nákladov za ošetrenie.

V prípade ambulantného ošetrenia liečebné náklady uhradíte na mieste, nezabudnite si vyžiadať lekársku správu a doklad o úhrade.

V prípade hospitalizácie asistenčná služba alebo jej lokálny partner komunikuje s ošetrujúcim lekárom, zabezpečí úhradu liečebných nákladov ako aj prípadný prevoz domov. Vy na mieste nemusíte nič platiť.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
15. 05. 2023-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
14. 06. 2023-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám