Zodpovednosť za škodu cestovanie

Popis pripoistenia

Pripoistenie zodpovednosti kryje:

  • Zdravie a smrť,

  • poškodenie, zničenie alebo strata vecí.