• Poistenie bývania na jednej zmluve výhodnejšie

 • Automatická indexácia pre zachovanie aktuálnej hodnoty majetku

 • Užitočné asistenčné služby

Predstavenie poistenia

Skutočný domov je tam, kde máte pohodu. Prísť domov po náročnom dni a natiahnuť sa na gauči je na nezaplatenie. Svoje pohodlie by ste si však mali poistiť. Náhla živelná pohroma, vandalizmus či nebodaj krádež totiž na dvere neklopú a prídu vždy vtedy, keď ich najmenej čakáte. Nech už sa udeje čokoľvek, s nami máte istotu, že to v pohode zvládnete.

Výhody produktu: 

 • Kompletné poistenie bývania na jednej zmluve,
 • základná spoluúčasť 0 EUR,
 • pripoistenia pre každú domácnosť aj mimo nej (napr. pripoistenie záhrady, pomníkov, batožiny, zodpovednosti nájomcu, záchrany dát, poškodenia zateplenia zvieraťom, a pod.),
 • užitočné asistenčné služby – v núdzových situáciách pre vás nájdeme a uhradíme zámočníka, inštalatéra či elektrikára.

Teraz aj so zľavou - získajte počas troch po sebe nasledujúcich rokov každý rok zľavu 10 % z ročného poistného poistenia Bezstarostný domov. Detaily si môžete pozrieť tu.

Vedeli ste, že kvôli stúpajúcim cenám bývania vaša stará poistka už nemusí stačiť? Ak chcete mať skutočne Bezstarostný domov, sústreďte sa pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti a domácnosti na 3 oblasti – správny výber pripoistení, nastavenie aktuálnej hodnoty vášho majetku a automatickú indexáciu. Jedine tak budete mať istotu, že váš majetok bude vždy poistený na jeho aktuálnu hodnotu a vyhnete sa podpoisteniu.
Alena Zálešová

Alena Zálešová

finančný poradca
Benefity poistenia

Čo obsahuje poistenie Bezstarostný domov?

Top výhody za cenu jedného poistenia

Základ poistenia

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie domácnosti

Bezplatné služby

 • K balíkom Excelent:
 • Zámočník pri vymknutí sa
 • Inštalatér pri havárii
 • viac informácií

Voliteľné pripoistenia

BALÍKY POISTENIA

Poistenie nehnuteľnosti

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Predmet poistenia a poistné rizikáPrimaOptimumExcelent
Združený živel
Atmosférické zrážky
Stavebný materiál
Stavebné mechanizmy a náradie
Súbor vedľajších budov a ostatných stavieb
Odcudzenie -
Vandalizmus -
Poškodenie poistenej budovy pri vlámaní -
Skrat elektromotorov -
Prepätie/podpätie -
Poškodenie skla -
Zodpovednosť za škodu -
Sprejerstvo - -
Spätné vystúpenie vody - -
Búrlivý vietor - -
Asistenčné služby - -
Benefit Obnova - -
Poistné náklady:
Havária rozvodov, náklady na vyhľadanie
Únik vody
Znehodnotenie stavebného pozemku (po zosuve pôdy na základe úradného zásahu) - -
Náklady na odvrátenie poistnej udalosti
Odpratávacie náklady
Dopravné náklady
BALÍKY POISTENIA

Poistenie domácnosti

Tabuľku posúvaj posunom do strán
Predmet poistenia a poistné rizikáOptimumExcelent
Združený živel
Atmosférické zrážky
Odcudzenie
Vandalizmus
Skrat elektromotorov
Zodpovednosť za škodu
Prepätie/ podpätie
Poškodenie skla
Sprejerstvo
Spätné vystúpenie vody
Búrlivý vietor
Prechodné bývanie (druhá adresa rizika)
Predĺžená záruka k domácim elektrospotrebičom
Dve adresy počas sťahovania
Asistenčné služby
Benefit Obnova
Predmet poistenia:
Športové potreby a hudobné nástroje
Spotrebná elektronika a optické prístroje
Autosúčiastky
Domáce a hospodárske zvieratá na riziko združený živel
Veci zvláštnej hodnoty
Klenoty, šperky
Cenné papiere
Peniaze a ceniny
Stavebné súčasti
Cudzie veci -
Veci na sebe, pri sebe
Poistné náklady:
Náklady na primerané ubytovanie po poistnej udalosti
Havária rozvodov, náklady na vyhľadanie
Únik vody
Náklady na odvrátenie poistnej udalosti
Odpratávacie náklady
Dopravné náklady

Neviete si vybrať?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám
Pripoistenia

Rozšírte si poistné krytie

s pripoisteniami, ktoré si sami zvolíte

SLUŽBY V CENE

Doplnkové služby

Služby, ktoré máte od nás vo vybraných balíkoch alebo v rámci pripoistenia

Vyberte službu

Technická havária

V prípade, že u vás doma dôjde k technickej havárii, poskytneme vám nasledujúce služby:

 • Príjazd servisu na miesto havárie,
 • vykonanie prác vedúcich k odstráneniu príčiny havárie, uvedenie technického zariadenia do pôvodného stavu a úhradu nákladov na tieto práce a materiál v dohodnutom finančnom limite.

Práce, ktorých poskytnutie alebo organizácia sú predmetom technickej havárie, zahŕňajú tieto činnosti/profesie: inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, kominár, opravár klimatizácií a kanalizácií.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Bezstarostný domov

Najčastejšie otázky a odpovede

Ako nahlásiť škodovú udalosť?

Pripravte si nasledovné údaje:

 • číslo poistnej zmluvy z ktorej škodu hlásite
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené)
 • popis poškodenej veci, rok nadobudnutia a jej cenu
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku - rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti
 • kontakty na prípadných svedkov
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody

Po nahlásení škody Vás bude do 24 hodín kontaktovať náš technik za účelom dohodnutia ďalšieho postupu pri riešení škodovej udalosti, termínu a miesta obhliadky poškodeného poisteného majetku.

Pri obhliadke dostanete zložku spisu, ktorý obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní Vášho nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne. Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom oznámenia (nájdete vo vnútri spisu) , ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, odovzdajte osobne spolu so spisom na najbližšej pobočke našej poisťovne, alebo ho zašlite doporučenou poštou na adresu vyznačenú na prednej strane spisu.

Aké doklady potrebujem k riešeniu škody?
 • vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z poistenia majetku
 • ak škoda vznikla na majetku Vašej firmy – vyplnené a podpísané tlačivo Uplatnenie nároku na náhradu škody – majetkové poistenie firmy
 • policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia
 • nadobúdacie doklady k poškodenej veci (zmluva, faktúra)

Možnosti doručenia dokladov:

 • priložením príloh vo formulári pre hlásenie škody v záložke POPIS ŠKODY
 • odovzdaním technikovi pri obhliadke
 • zaslaním doporučene poštou do poisťovne na adresu Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Riešenie škody môžete sledovať cez Stav mojej škody. Zadáte číslo škody, zistíte stav aj informácie o chýbajúcich dokladoch, ktoré cez tlačítko Vložiť môžete ihneď priložiť ku škode.

Vyhnite sa zdržaniu pri riešení škody a papierovačky vybavte jednoducho online.

Kde si môžem stiahnuť potrebné dokumenty a tlačivá?

Všetky dokumenty a tlačivá si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie

Predzmluvná dokumentácia
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
01. 04. 2021-
Poistné podmienky
Ostatné dokumenty
Názov dokumentu
Platnosť od
Platnosť do
28. 08. 2022-
16. 08. 2022-
22. 01. 2023-
12. 08. 2022-

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám