Poškodenie oplotenia zverou

Popis pripoistenia

Nečakaná návšteva voľne žijúcej zveri? Poškodené oplotenie? S týmto pripoistením bude oprava ľahšia. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu nehnuteľnosti.