Upozornenie na riziko podpoistenia

Vedeli ste, že ceny stavebných materiálov a stavebných prác vzrástli v uplynulých mesiacoch najvýraznejšie za ostatnú dekádu? Podľa Ústavu súdneho inžinierstva vzrástli ceny stavebných materiálov a prác medziročne o 19% (k 1.4.2022) a 17,33% (k 1.7.2022) a naďalej rastú, pričom ceny niektorých materiálov majú ešte dramatickejší vývoj ako napr.:

  • cena stavebnej ocele narástla v priebehu dvoch rokov takmer o 200 %
  • cena keramických tehál od minulého roku dodnes stúpla približne o 100 %, expandovaný polystyrén o 120 %, minerálna vlna o 100 %.

Vaše poistenie nehnuteľnosti z uvedených dôvodov už dnes nemusí postačovať na plné krytie opráv, resp. obnovu nehnuteľnosti, ak nastane nečakaná poistná udalosť.  

Príčinou nesúladu medzi očakávaniami klienta a reálne preplatenou výškou opráv v prípade škody je spravidla podpoistenie - teda situácia, keď je aktuálna hodnota nehnuteľnosti oveľa vyššia ako suma, na ktorú je poistená. 

Podpoistenie nehnuteľnosti pre vás znamená, že ak máte poistenú nehnuteľnosť napríklad na 70 % jej aktuálnej hodnoty, aj pri vzniknutej poistnej udalosti (napr. víchricou odtrhnutá strecha na rodinnom dome) dostanete od poisťovne iba 70% sumy potrebnej na opravu/obnovu poškodenej časti domu. 

Keďže sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá často slúži na bývanie Vašej rodiny, vyžaduje si individuálny prístup a osobné poradenstvo prostredníctvom Vášho poistného poradcu, resp. finančného agenta, s ktorým si prosím dohodnite stretnutie alebo konzultáciu. Môžete kontaktovať aj naše call centrum na čísle +421 2 5729 9999.

Cieľom ďalšieho postupu  bude  informovať Vás o konkrétnej  výške a druhu krytia poistenej nehnuteľnosti s ohľadom na situáciu na trhu i jej aktuálnu trhovú hodnotu a zároveň si budete môcť v prípade záujmu vybrať z dostupných riešení ako zabezpečiť zodpovedajúce poistné krytie nehnuteľnosti podľa Vašich potrieb.