Zodpovednosť nájomcu

Popis pripoistenia

Zatiaľ nie ste "vo vlastnom" a bývanie si prenajímate? V takom prípade je zodpovedné poistiť si vlastnú zodpovednosť, aby vás nezaskočili prípadné škody na prenajímanej nehnuteľnosti. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu domácnosti.