Hnuteľné veci na inej adrese rizika

Popis pripoistenia

Využívate sklad alebo garáž na inej adrese, ako je vaša domácnosť? Toto pripoistenie kryje poklady, ktoré v nich máte uložené. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu domácnosti.