Záhrada

Popis pripoistenia

Vypestovať košatý strom či vybudovať nádhernú skalku nie je rýchle a ani jednoduché. Poistiť proti živlom, krádeži alebo vandalizmu si však môžete aj tieto diela prírody. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu nehnuteľnosti aj k poisteniu domácnosti.