Rizikové športy

Popis pripoistenia

Často vám hovoria, že je to nebezpečné? Áno je, ale zároveň je to také zábavné. Pochváľte sa vašim koníčkom a rizikovejšie aktivity a športy si pripoistite. Zoznam rizikových športov sme obohatili o mnohé rizikové športy a aktivity, vrátane tých súťažne vykonávaných.