Pripoistenie cykloasistencie

Popis pripoistenia

Toto pripoistenie si zvoľte, ak máte záujem o cykloasistenciu v poistení Objavuj Slovensko. Sme tu pre vás v prípade nehody, poruchy alebo krádeže bicykla aj pri najčastejších cyklistických zraneniach a úrazoch.

Ak dôjde k nehode alebo poruche, následkom ktorej sa váš bicykel stane nepojazdným:

  • Zabezpečíme prepravu vás a vášho bicykla z miesta zásahu a uhradíme náklady spojené s prepravou,
  • zorganizujeme a uhradíme náklady vzniknutou úschovou nepojazdného bicykla až na 5 dní (maximálne však na obdobie do konca platnosti poistenia).

Ak dostanete počas jazdy na bicykli defekt alebo vám niekto poškodí duše či plášť kolesa, zorganizujeme opravu defektu na najbližšie dostupnom mieste k škodovej udalosti. Pokiaľ v mieste asistenčného zásahu nie je oprava defektu možná, zorganizujeme prepravu vás aj vášho bicykla. Zároveň uhradíme náklady za opravu, drobný spotrebný materiál a prepravu.

Ak dôjde počas jazdy na bicykli k úrazu alebo iným zdravotným komplikáciám, ktoré vám budú brániť v pokračovaní jazdy, zorganizujeme vašu prepravu (samozrejme aj s bicyklom).