Asistenčná služba

Asistenčné služby v cestovnom poistení

Benefit získate v cestovnom poistení
MARCO POLO, Objavuj Slovensko

Zobraziť služby dostupné v poistení:

Asistenčná služba

Cykloasistencia

Sme tu pre vás v prípade nehody, poruchy alebo krádeže bicykla aj pri najčastejších cyklistických zraneniach a úrazoch.

Ak dôjde k nehode alebo poruche, následkom ktorej sa váš bicykel stane nepojazdným:

 • Zabezpečíme prepravu vás a vášho bicykla z miesta zásahu a uhradíme náklady spojené s prepravou,
 • zorganizujeme a uhradíme náklady vzniknutou úschovou nepojazdného bicykla až na 5 dní (maximálne však na obdobie do konca platnosti poistenia).

Ak dostanete počas jazdy na bicykli defekt alebo vám niekto poškodí duše či plášť kolesa, zorganizujeme opravu defektu na dostupnom mieste škodovej udalosti. Pokiaľ v mieste asistenčného zásahu nie je oprava defektu možná, zorganizujeme prepravu vás aj vášho bicykla. Zároveň uhradíme náklady za opravu, drobný spotrebný materiál a prepravu.

Ak dôjde počas jazdy na bicykli k úrazu alebo iným zdravotným komplikáciám, ktoré vám budú brániť v pokračovaní jazdy, zorganizujeme vašu prepravu (samozrejme aj s bicyklom).

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Asistenčná služba v zahraničí

Sme tu pre vás aj v zahraničí. S touto službou vám budeme asistovať pri situáciách, ako sú:

 • Sprostredkovanie služieb lekára a prijatia do zdravotníckeho zariadenia,
 • organizácia spopolnenia poisteného v štáte, kde poistený zomrel, alebo repatriácia,
 • úhrada nákladov poisťovňou na nevyhnutné telefonické hovory súvisiace s poistnou udalosťou,
 • informácia v prípade náhlej choroby alebo úrazu poisteného, jeho zdravotného stavu a postupe liečby v zahraničí osobe, ktorú určil poistený,
 • odborná pomoc poistenému pri získavaní náhradných cestovných dokladov v prípade straty alebo odcudzenia,
 • preplatenie primeraných nákladov na dopravu poisteného z miesta pobytu v zahraničí do miesta najbližšieho zastupiteľského úradu a späť s cieľom obstarať náhradné cestovné doklady a tiež náklady na vystavenie nových cestovných dokladov.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Dopravná asistencia

S našou Dopravnou asistenciou máte svet na dlani. Dopravná asistencia pozostáva z viacerých užitočných služieb:

 • Refundácia – v prípade zrušenia letu vám pomôžeme zabezpečiť finančnú refundáciu vo forme vystavenia voucheru leteckou spoločnosťou.
 • Nepravidelnosť v doprave – informujte sa, ako postupovať pri nepríjemných situáciách (napr. meškanie či iná nepravidelnosť) v leteckej, železničnej a autobusovej doprave.
 • Rovnako poradíme aj pri zmeškaní odchodu z dôvodu dopravnej nehody motorového vozidla alebo vlaku, ktorým cestujete, alebo pri mimoriadnom zrušení liniek verejnej dopravy.
 • Covid asistencia – informácie pre cestovateľov o pandemických pravidlách v krajinách po celom svete.
 • V prípadoch núdze alebo odcudzenia, zničenia či straty batožiny vám sprostredkujeme finančnú pomoc.

Službu môžete mať v poistení:

Asistenčná služba

Technická asistencia

Ste na dovolenke alebo služobnej ceste a zistíte, že doma sa vám prihodila technická havária? My sa o situáciu postaráme za vás. V pokoji sa sústreďte na prácu či oddych. Či už je to technická havária v domácnosti, alebo nebytových priestoroch patriacich k bytu (napr. pivnica), zorganizujeme a uhradíme príjazd technickej pohotovostnej služby a postaráme sa o práce vedúce k odstráneniu príčiny havárie.

Službu môžete mať v poistení:

Potrebujete
pomôcť?

Telefonický kontakt
+421 2 5729 9999
E-mailový kontakt
Napíšte nám