Zodpovednosť za škodu Podnikateľ

Popis pripoistenia

Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo za vecnú škodu, ktorú podnikateľ alebo firma svojou pracovnou činnosťou. 

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k poisteniu majetku a zodpovednosti.