Lom stroja

Popis pripoistenia

Poškodenie alebo zničenie strojov a elektronických zariadení akoukoľvek náhodnou udalosťou.

  • Pripoistenie si môžete zriadiť k hnuteľným veciam.